Kungsörn Sverige


är en obunden ideell förening som har som ändamål att samordna kungsörnsinventeringar i Sverige, förmedla och bistå med kunskap och handha uppgifter om kungsörnsförekomst på länsnivå (eller motsvarande) samt att aktivt verka för en livskraftig kungsörnspopulation med delbestånd i Sverige. Kungsörn Sverige strävar efter ett nära samarbete med andra ideella föreningar, artprojekt, myndigheter och liknande organisationer. Vi samarbetar också med kungsörnsorganisationer i andra länder, främst inom Skandinavien. Varje år arrangerar vi också ett sympoium om kungsörn och producerar en tidskrift med utgångspunkt från de diskussioner och föredrag som presenteras på det årliga kungsörnssympiet.

Föreningen vill förverkliga sina målsättningar bland annat genom att:
  • Verka för kungsörnsforskning och fågelskydd
  • Med sakkunskap hjälpa myndigheter och organisationer i behandling av för kungsörn betydelsefulla naturskydds- och bevarandefrågor
  • Informera om föreningen och kungsörn
  • Organisera inventeringar och utveckla inventeringsmetoder
  • Arrangera symposier och andra sammankomster

Bli medlem!


Medlem blir man genom att betala in 100 kr på plusgiro 57 46 59-9 och glöm inte att ange namn och adress.

SYMPOSIUM 2019

I år kommer vi att anordna ett kungsörnssymposium i samarbete med Projekt Jaktfalk, Jämtlands Ornitologiska Förening. Mer information om datum, anmälning och innehåll kommer under våren.

KungsörnSverige logga Slutgilt