Kungsörn Sverige

är en obunden ideell förening som har som ändamål att samordna kungsörnsinventeringar i Sverige, förmedla och bistå med kunskap och handha uppgifter om kungsörnsförekomst på länsnivå (eller motsvarande) samt att aktivt verka för en livskraftig kungsörnspopulation med delbestånd i Sverige. Kungsörn Sverige strävar efter ett nära samarbete med andra ideella föreningar, artprojekt, myndigheter och liknande organisationer. Vi samarbetar också med kungsörnsorganisationer i andra länder, främst inom Skandinavien. Varje år arrangerar vi också ett symposium om kungsörn och producerar en tidskrift med utgångspunkt från de diskussioner och föredrag som presenteras på det årliga kungsörnssymposiet.

Årets kungsörnsymposium kommer att arrangeras i Torneå, Finland, den 4 - 6 oktober.
Mer information kommer.

Föreningen vill förverkliga sina målsättningar bland annat genom att:
  • Verka för kungsörnsforskning och fågelskydd
  • Med sakkunskap hjälpa myndigheter och organisationer i behandling av för kungsörn betydelsefulla naturskydds- och bevarandefrågor
  • Informera om föreningen och kungsörn
  • Organisera inventeringar och utveckla inventeringsmetoder
  • Arrangera symposier och andra sammankomster

Bli medlem!


Medlem blir man genom att betala in 100 kr på plusgiro 57 46 59-9 och glöm inte att ange namn och adress.
KungsörnSverige logga Slutgilt